TEL: 09124633354
لوگوی رول پارس

General purpose belt

4cm belt  PU

General-purpose-belt

4cm belt
PU
4cm belt
PU

Available
NBR transmission belt  PU

General-purpose-belt

NBR transmission belt
PU
NBR transmission belt
PU

Available


آسیب شناسی تسمه سراسری و نقاط حساس

تسمه های سراسری در کل دارای عرض به شخامت بالایی هستند. این عرض بالا بدین منظور در طراحی لحاض می شود که هر اندازه عرض بیشتر باشد سطح تماس تسمه سراسری بر روی فولی نیز بالا رفته و قابلیت انتقال میزان بالاتری از انرژی در این تماس وجود دارد. اما عرض بالا و ضخامت پایین سبب می شود که آسیب پذیری تسمه سراسری در برابر برخی از تنش ها نیز افزایش داشته باشد.

یکی از نقاط آسیب پذیر در تسمه های سراسری لبه های بیرونی هستند. با تئجه به ضخامت پایین این لبه ها در تماس با لبه های فولی با تنش های سایشی بالایی روبرو هستند. این در وضعیتی که فولی ها اتصالی بسیار موازی و دقیق نداشته باشند بسیار محسوس تر خواهد بود. سایش تدریجی لبه های تسمه فرسایش را به سرعت افزایش می دهد و طول عمر کاری تسمه سراسری به شدت کاهش پیدا می کند.

لبه های تسمه سراسری تنها مشکل کاربری این دسته از تسمه های صنعتی نیستند. عرض بالای این تسمه ها سبب می شود عملکرد و قابلیت کاری آنها تا اندازه بسیار زیادی تابع همنشینی کامل تسمه و فولی باشد. این امر بدان معناست که در صورتیکه فولی ها همترازی کاملی نداشته باشند سطح تماس تسمه بر روی فولی محدود شده و عملا تمام عرض تسمه سراسری در فرایند انتقال قدرت شرکت نمی کنند. این امر حتی در تنش های کششی بالا در اتصال فولی هایی که میزان بالایی از گشتاور را منتقل می کنند می تواند بصورت موضعی سبب افزایش تمرکر تنش در بخشی از تسمه سراسری که بصورت درگیر با فولی عمل می کند شده و پارگی کامل تسمه را نیز به همراه داشته باشد.TEL : 09124633354
Email: info [at] rollpars [dot] com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Rollpars Group