TEL: 09124633354
لوگوی رول پارس

Round belt

5 mm polycord belt  PU

Round-belt

5 mm polycord belt
PU
5 mm polycord belt
PU

Available
Aramid reinforced polycord belt  PU

Round-belt

Aramid reinforced polycord belt
PU
Aramid reinforced polycord belt
PU

Available


پدیده خزش و جلوگیری از آن در بن گرد

یکی از مهمترین تنش های وارده بر هر نوع تسمه صنعتی تنش کششی می باشد. در واقع وجود تنش کششی در اتصال می باشد که عملا با افزایش میزان اصطکاک کاربری تسمه ها را تکمیل می کند. تنش کششی وارده بر تسمه بن گرد در صورتیکه بیش از حد تعریف شده و استاندارد باشد و یا در طول مدت کاری و سیکل های متعدد وارد شود می تواند موجب پدیده خزش در تسمه پلی کرد گردد.

افزایش طول بن گرد تحت تنش کششی در زمان اتصال بر روی فولی ها امری طبیعی می باشد. با این وجود زمانیکه تسمه از روی فولی باز می شود می بایست طول اولیه خود را حفظ کرده باشد. در صورتیکه با جدا سازی بن گرد از روی فولی با افزایش طول روبرو هستیم بن گرد دچار پدیده خزش شده است. خزش سبب می شود که تنش کششی اتصال در فولی ها برای انتقال قدرت کافی نبوده و به تدریج بن گرد بر روی محل اتصال خود دچار لغزندگی و سر خوردگی گردد. علاوه بر این مشکل پدیده خزش که یک تغییر طول دائمی را در تسمه پدید آورده سبب نازک شدن کلی و یا موضعی بن گرد گردیده که به سمت پارگی کامل تسمه پیش می رود.

یکی از عمومی ترین روش ها برای جلوگیری از ایجاد خزش در بن گرد استفاده از مغزی می باشد. این مغزی ها به شکل یک تار نازک در مرکز بن گرد مورد استفاده قرار می گیرند و یا از جنس سیم فلزی گاهی از مس و یا سیم های فولادی هستند و گاهی نیز می توانند از نخ های پلی استری تولید شده باشند. قرار دادن مغزی در مرکز بن گرد سبب می شود که هر اندازه تنش کششی بر پیکر این تسمه ها وارد شود مغزی که طولی ثابت دارد در برابر افزایش طول مقاومت داشته باشد.TEL : 09124633354
Email: info [at] rollpars [dot] com

© Copy right 2022 | All ights Reserved | Rollpars Group