آیکون واتساپ
تسمه صنعتی رول پارس

مقایسه قابلیت های تسمه پلی کرد در سایز 4 الی 7 میلیمتر

زمانیکه صحبت از قابلیت های تسمه های صنعتی می شود فاکتور های متعددی مورد مقایسه قرار می گیرند. با تقسیم بندی مشخصات فنی تسمه پلی کرد در دو دسته اصلی مشخصات مکانیکی و مشخصات شیمیایی باید گفت که مشخصات شیمیایی این تسمه ها در واقع مقاومت در برابر واکنش های شیمیایی در تماس با خورنده های صنعتی از جمله روغن و گریس می باشد. این در حالی است که مشخصات مکانیکی بیشتر پیرامون کمیت هایی مانند مقاومت کششی و تنسایل، مقاومت حرارتی و چقرمگی که بیشتر آنها از ترکیبات شیمیایی نشات می گیرند می باشد.

با وجود اینکه تسمه های پلی کرد در سیز های متنوعی اغلب با کمترین میزان 2 میلیمتر و بیشترین قطر خارجی 15 میلیمتر تولید می شوند پر کاربرد ترین سایز های آنها در محدوده 4 الی 7 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرند که به مقایسه قابلیت های آنها می پردازیم.

مقایسه قابلیت های مکانیکی تسمه پلی کرد در سایز 4 الی 7 میلیمتر

در صورتیکه مقاومت حرارتی را نیز در زیر دسته قابلیت های مکانیکی دسته بندی کنیم باید گفت که این مشخصه برای سایز های مختلف از این تسمه صنعتی برابر بوده و تابع قطر بیرونی نمی باشد. اغلب نمونه های تسمه پلی کرد که از جنس پلی یورتان تولید می شوند از -20 درجه سانتی گراد یا -4 درجه فارنهایت عملکرد قابل قبولی داشته و این قابلیت خود را تا دمای 50 درجه سانتی گراد معادل 122 درجه فارنهایت نیز حفظ می کنند. این در حالی است که تنسایل مقاومت کششی تسمه پلی کرد در برابر اعمال تنش کششی و تا 8% از خزش در طول با افزایش قطر تسمه افزایش پیدا کرده بگونه ای که برای سایز 4 میلیمتر برابر با 22 نیوتن یا 5 پوند، برای سایز 5 میلیمتر برابر با 35 نیوتن معادل 8 پوند، برای سایز 6 میلیمتر برابر با 50 نیوتن برابر با 11 پوند و در نهایت برای سایز 7 میلیمتر برابر 70 نیوتن معادل 16 پوند می باشد.

از مشخصات مکانیکی دیگر تسمه های پلی کرد که با افزایش قطر بیرونی افزایش پیدا می کند نیروی محیطی اسمی یا Nominal peripheral force می باشد. این کمیت که بر حسب نیوتن بر میلیمتر مربع n/MM2 بیان می شود برای سایز های 4، 5، 6 و 7 میلیمتر به ترتیب دارای مقدار 15، 24، 34 و 46 می باشد.

TEL : tel:09123691065
09126482568
Email: info [at] rollpars [dot] com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Rollpars Group