آیکون واتساپ
تسمه صنعتی رول پارس

نقاله های صنعتی مخصوص صنایع سیمان

اغلب نقاله های صنعتی از رول هایی مسطح که بر روی آنها تسمه نوار نقاله حرکت می کند استفاده می کنند. قابلیت قرار گیری اجسام، باکس ها و بسته ها بر روی این چنین نقاله هایی وجود دارد. با این وجود در صنایع سیمان و معادن از آنجایی که سیمان استخراج شده مخلوطی از سنگ سیمان و گرد سیسمان می باشد قرار گیری این مواد بر روی تسمه نوار نقاله به منظور انتقال با دشواری هایی روبرو است. از این رو نه تنها از تسمه نوار نقاله پلیمری بصورت یکپارچه استفاده می شود تا از سقوط و ریختن پودر سیمان جلوگیری به عمل آید بلکه خود دستگاه نقاله نیز با مشخصات خاصی برای این منظور طراحی می شود.

نقاله های مصرفی در صنایع سیمان، گچ، آهک و در کل معادنی که مواد استخراجی از آنها دارای مواد پودری در ابعاد بسیار کم است اغلب از هرز گرد هایی در دو طرف تسمه نوار نقاله استفاد می کنند که یک شکل انحنا در تسمه بوجود آورده و لبه های تسمه نقاله را به سمت بالا زاویه می دهد. این هرزگرد ها در فواصل مشخص کارگذاری شده اند بگونه ای که در نهایت لبه ها زاویه دار قرار گرفته تا از سقوط اجزای ریز تر و پودر سیمان جلوگیری به عمل آید. این هرز گرد ها دارای موتور یا گرداننده خاصی نیستند و بر اثر تماس سطحی با تسمه نقاله سیمان بر اثر اصطکاک به گردش در می آیند.

عاج های سطحی تسمه نقاله پلیمری سیمان

شکل هندسی و حالت ترکیبی پودری و سنگ های نرم سیمان استخراجی از معادن سبب می شود که انتقال این مواد بالاخص در فاز های مختلف در ارتفاعات مختلف بر روی تسمه نقاله سیمان با مشکلاتی مواجه شود. این امر بالاخص در صورتیکه در سیستم لرزش وجود داشته باشد مشهود تر نیز خواهد بود چرا که با ایجاد لرزش اینرسی حرکتی اندکی پدید می آید که باعث می شود مواد پودری به سمت پایین تسمه نقاله حرکت کنند.

حاج های سطحی تسمه نقاله سیمان که اغلب به شکل هفتی شکل طراحی شده اند و بگونه ای در اتصال بر روی نقاله قرار می گیرند که حالت هفتی شکل به سمت بالای شیب قرار گیرد نقشی مهم در نگهداری مواد پودری بر روی تسمه نقاله سیمان دارند. این عاج ها از مواد پلیمری و بصورت پیوسته با تسمه نقاله سیمان و بصورت پرسی ایجاد شده و از این رو در برابر تنش های اعمالی مقاومت مناسبی دارند. بدیهی است که در کارکرد طولانی مدت عاج های تسمه نقاله سیمان نیز مانند خود تسمه در معرض سایش قرار می گیرند.

TEL : tel:09123691065
09126482568
Email: info [at] rollpars [dot] com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Rollpars Group