آیکون واتساپ
تسمه صنعتی رول پارس

تاثیر چقرمگی بر قابلیت های تسمه پلی کرد

تسمه های پلی کرد هم بر روی نقاله های صنعتی بصورت تسمه نقاله و هم برای انتقال قدرت مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین در انتخاب متریال و فرایند تولید می بایست تمامی انواع تنش هایی که به تسمه وارد می شود لحاظ گردد. مانند تمامی انواع تسمه های صنعتی تنش کششی از مهمترین تنش های وارد بر تسمه پلی کرد می باشد که این تنش برای ایجاد اصطکاک حرکتی مورد نظر در انتقال نیرو بین فولی ها در کاربری تسمه پلی کرد بعنوان تسمه انتقال نیرو شدید تر از کاربری بر روی نقاله های صنعتی می باشد. علاوه بر این در اغلب موارد قطر فولی های مورد استفاده در انتقال نیرو کم که تنش های بیشتری به لحاظ فشردگی در بافت و اجزا بر روی تسمه پلی کرد در انتقال نیرو وارد می کند.

چقرمگی یک کمیت مکانیکی می باشد که تا اندازه زیادی تحت تاثیر ترکیبات شیمیایی بوده و اغلب برای ترکیبات پلیمری که در تولید انواع تسمه صنعتی و پلاستیک مورد استفاده قرار می گیرند مفهوم پیدا می کند. هر اندازه چقرمگی در تسمه پلی کرد بالا رود پیوستگی مولکولی در آن بالا رفته و از ایجاد ترک در ساختار و بر روی سطح تسمه ممانعت به عمل می آورد. چقرمگی بالا به تسمه پلی کرد کمک می کند که حتی تحت کشش های بالا، سرعت حرکتی بالا و با وجود حرکت بر روی فولی هایی با قطر کم دچار ایجاد ترک های ریز در ساختار که این ترک ها به سرعت گسترش پیدا کرده و به پارگی کامل تسمه می انجامند نشود.

رابطه چقرمگی با مقاومت سایشی تسمه پلی گرد

تنش های سایشی بر روی تسمه پلی کرد چه در تماس و گردش بر روی فولی ها در حال انتقال نیرو و چه در لحظه قرارگیری اجسام بر روی سطح در کاربری بعنوان تسمه نقاله وارد می شود. میزان تنش سایشی در هر یک از کاربری ها به فاکتور های مختلفی بستگی دارد. در کاربری تسمه پلی کرد در انتقال نیرو میزان کششی اولیه تسمه، کیفیت سطح فولی و شاید بیشتر از هوا انحراف از محور فولی ها است که سبب سایش تسمه پلی کرد می شود. در کاربری بعنوان تسمه نقاله زاویه برخورد اجسام بر روی تسمه، وزن اجسام و کیفیت سطحی بسته بندی نقش موثری بر میزان تنش های سایشی اعمالی بر روی تسمه پلی کرد دارد.

چقرمگی تسمه یکی از فاکتور های تاثیر گذار بر قابلیت های سایشی تسمه پلی کرد می باشد. بالا رفتن چقرمگی افزایش چسبندگی مولکولی را در پی دارد. این امر سبب می شود که با ایجاد تنش های سایشی بر روی سطح تسمه پلی کرد این چسبندگی سطحی مانع از جدا شدن سطحی و ایجاد خراش و یا حداقل ایجاد خراش های عمیق بر روی سطح تسمه گردد. این امر بالاخص در کاربری در محیط های سرد که بصورت کلی پلیمر ها با مشکلاتی روبرو هستند اهمیت بیشتری پیدا می کند. در کل یکی از اولین و مهمترین مشخصات مکانیکی ایده آل تمامی تسمه های صنعتی چقرمگی بالا می باشد که با انتخاب ترکیبات شیمیایی مناسب پدید می آید.

TEL : tel:09123691065
09126482568
Email: info [at] rollpars [dot] com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Rollpars Group