آیکون واتساپ
تسمه صنعتی رول پارس

علائم خوردگی دنده های تسمه آسانسور

تسمه آسانسور اغلب از نوع تسمه های لوپ بسته Endless و بصورت چند شیار مورد استفاده قرار می گیرد. هر اندازه نیاز کیفیت تسمه انتقال نیرو برای اتصای آسانسور بالا باشد در طول مدت کاری بالا و در سیکل های کاری متنوع دچار خوردگی می شود. البته این میزان خوردگی تا اندازه بسیار زیادی تابع کیفیت و نحوه قرار گیری فولی در اتصال تسمه نیز بستگی دارد. هر گونه انحراف از محور در اتصال فولی ها به سرعت سبب خوردگی و کنده شدن دنده های تسمه آسانسور می گردد.

در صورتیکه دنده های تسمه آسانسور با کندگی و یا سایش زیاد روبرو شده باشد علائمی در حرکت درب آسانسور قابل مشاهده می باشد. از این رو است که در سرویس های دوره ای آسانسور یکی از مواردی که چک شده و تعویض می شود این تسمه انتقال نیرو می باشد. البته در صورتیکه تسمه آسنوسر بصورت کامل دچار پارگی و یا از دست دادن کامل دنده ها شده باشد عملا در عملکرد باز و بسته کردن درب آسانسور دچار مشکل می شود. در زیر به بررسی این علائم می پردازیم. سیم بکسل آسانسور

حرکت پله ای درب آسانسور

یکی از علائم از بین رفتن دنده های تسمه آسانسور حرکت پله ای درب آسانسور می باشد. در این وضعیت زمانیکه تسمه بر روی فولی حرکت می کند در نقاطی که دچار سایش و از دست دادن دنده ها می شود با سر خوردگی مواجه شده و انتقال نیرویی به درب صورت نمی گیرد و تا زمان گذر کامل تسمه در قسمت بی دنده بر روی فولی حرکت درب متوقف و زمانیکه دوباره قسمتی از تسمه انتقال نیرو که دنده دارد با فولی درگیر شود این حالت استوپ باقی می ماند در این شرایط است که با حرکت پله ای درب آسانسور مشخصا تسمه آسانسور دچار خوردگی شده است.

در صورتیکه خوردگی کمتر باشد و یا بر روی دنده های موازی سطحی تسمه انتقال نیرو بصورت یکی در میان در ابعاد کوچکی وجود داشته باشد بجای ایجاد حرکت پله ای در درب آسانسور با حرکت ارتعاشی درب روبرو هستیم. در این حالت انتقال نیرو در قیمت های خورده شده بصورت موضعی و محدودی با نیروهایی متفاوت صورت یم گیرد. تغییر در میزان نیروی منتقل شده از تسمه آسانسور به فولی ها یک ارتعاش را در حرکت درب پدید می آورد که در این شرایط نیز می بایست برای تعویض تسمه انتقال نیرو بر روی آسانسور اقدام نمود.

TEL : tel:09123691065
09126482568
Email: info [at] rollpars [dot] com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Rollpars Group