آیکون واتساپ
تسمه صنعتی رول پارس

تاثیر دور و سرعت دورانی بر نوع تسمه انتقال نیرو

کلیه تسمه های صنعتی دارای یک حداکثر سرعت زاویه ای می باشند. در واقع سرعت زاویه ای دوران یکی از مشخصات مکانیکی بسیار مهم است که می بایست در انتخاب نوع تسمه صنعتی مد نظر قرار گیرد. سرعت زاویه ای تسمه می تواند با سرعت زاویه ای فولی های اتصالی برابر، بالاتر و یا کمتر باشد. در واقع در هر اتصال تسمه انتقال نیرو بر روی فولی فولی هایی که دارای قطر کمتری هستند با سرعت دورانی بالاتر و فولی های با قطر بالاتر با سرعت زاویه ای کمتری در حال دوران هستند.

در حالی که سرعت دورانی تسمه و فولی ها متفاوت است سرعت خطی که از حاصلضرب rw یعنی شعاع فولی در سرعت زاویه ای بدست می آید برای تمامی فولی ها و تسمه انتقال نیروی اتصالی برابر می باشد. طبق رابطه نیز مشخص است که هر اندازه قطر فولی افزایش یابد سرعت دورانی آن کاهش می یابد. باید توجه داشت که سرعت دورانی بالا یکی از عوامل تخریب تسمه صنعتی محسوب می شود و علاوه بر تخریب بر عملکرد تسمه نیز تاثیر می گذارد که در زیر به ان می پردازیم.

سرعت دورانی و اصطکاک تماس تسمه

همانطور که قبالا هم اشاره شده است اصطکاک بین تسمه و فولی مبنای عملکرد تسمه های انتقال نیرو محسوب می شود. بدین معنا که هر فاکتور مکانیکی که سبب کاهش اصزکاک تماسی شود سبب کاهش راندمان کاری مجموعه در انتقال نیرو و گشتاور می شود. سرعت دورانی بالا یکی از عواملی است که می تواند به کاهش اصطکاک و لغزش تسمه صنعتی بر روی فولی بیانجامد.

زمانیکه سرعت دورانی تسمه بالا می رود زمان محدودی برای همنشینی تسمه بر روی فولی پدید می آید، این محدودیت زمانی سبب می شود که در انتقال گشتاور میزان اصطکاک کاهش یافته و سبب سر خوردن تسمه بر روی فولی، عدم انتقال گشتاور و کاهش راندمان حرکتی شود. بدیهی است که یک نسبت مشخص نیز بین میزان گشتاور و سرعت زاویه ای وجود دارد بگونه ای که هر اندازه میزان گشتاور مورد نیاز در انتقال بالا رود می بایست سرعت زاویه ای نیز کاهش یابد تا اصطکاک حرکتی مورد نظر پدید آید.

تاثیر سرعت زاویه ای بر تخریب تسمه انتقال نیرو

سرعت زاویه ای حداکثر تسمه های صنعتی توسط شرکت های تولید کننده مشخص می شود که اغلب بین 1200 الی 2600 دور در دقیقه می باشد. با توجه به اینکه تسمه ها در بسیاری از موارد بر روی فولی های الکتروموتور ها اتصال پیدا می کنند می بایست برای عملکرد در سرعت های زاویه ای بالا آماده و طراحی شده باشند. البته تاثیر پذیری تسمه از سرعت دورانی به نوع تسمه انتقال نیرو نیز بستگی دارد و بعنوان مثال تسمه پلی کرد نسبت به تسمه های تخت انتقال نیرو تاثیر پذیری کمتری از سرعت دورانی دارد.

با افزایش سرعت دورانی تعداد سیکل های کاری در واحد زمان افزایش پیدا می کند. این امر سبب افزایش اصطکاک تماسی تسمه و فولی شده و طول عمر تسمه را کاهش می دهد. علاوه بر این با بالا رفتن سرعت دورانی میزان لرزش، انحراف از محور و تنش های برشی و پیچشی نیز افزایش پیدا می کنند که از مهمترین عوامل کاهش طول عمر تسمه های صنعتی به شمار می روند.

TEL : tel:09123691065
09126482568
Email: info [at] rollpars [dot] com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Rollpars Group