آیکون واتساپ
تسمه صنعتی رول پارس

نقش طراحی نوار نقاله بر طول عمر تسمه

مهمترین نکته ای که باید در نظر گرفت این است که چگونه مواد به تسمه می رسد. نیروهای ضربه کمتر عمر تسمه نوار نقاله را افزایش می دهد. این امر هم به ارتفاع سقوط بار بر روی تسمه نقاله و هم به زاویه برخورد بار بر روی نقاله اشاره دارد. بدیهی است هر اندازه ارتفاع سقوط کاهش یابد شتاب برخورد یا Impact کاهش می یابد و هر اندازه در لحظه برخورد سطح تماس بیشتری بین بار و تسمه نقاله وجود داشته باشد میزان سایش و آسیب کمتری را به همراه دارد. یک خط انتقال یا منطقه بارگیری که به خوبی طراحی شده است، مواد را به آرامی روی مرکز می‌ریزد. بهترین سیستم ها به مواد مقداری سرعت رو به جلو می دهند زیرا این امر بارگذاری تسمه را کاهش می دهد. صفحه‌ها یا میله‌ها در لوله از فرود قطعات بیش از حد بزرگ روی کمربند جلوگیری می‌کنند.

قطر قرقره محرک عامل مهم دیگری است. یک قرقره با قطر کمتر تسمه را بیشتر تغییر شکل می دهد که می تواند ترک خوردن را تسریع کند. همیشه از یک قرقره محرک با قطر متناسب با مواد و ضخامت تسمه استفاده کنید.

گرد و غبار یک مسئله اصلی در بسیاری از کاربردهای حمل و نقل مواد معدنی یا سنگدانه بر روی نقاله های معدنی است. این گرد و غبار به یاتاقان ها وارد می شود که در آن کشش اعمالی به تسمه پلیمری را افزایش می دهد. در حالی که اجتناب از گرد و غبار غیر ممکن است، یک سیستم خوب مهار گرد و غبار تاثیر آن را تا حد زیادی کاهش می دهد.

یک نکته واضح، اگرچه گاهی نادیده گرفته می شود، استحکام کمربند است. استحکام در عرض پوند اینچ یا PIW مشخص می شود. دست کم گرفتن رتبه PIW مورد نیاز یک دلیل رایج برای خرابی زودرس تسمه است. ماشین‌حساب‌ها برای بررسی PIW مورد نیاز در یک کمربند در دسترس هستند یا فقط توصیه‌های تامین ‌کننده تسمه صنعتی خود را دنبال کنید.

TEL : tel:09123691065
09126482568
Email: info [at] rollpars [dot] com

© Copy right 2024 | All ights Reserved | Rollpars Group