آیکون واتساپ
TEL: 09124633354
تسمه صنعتی رول پارس

طراحی بدون زاویه تسمه بن گرد

بن گرد یا تسمه گرد دارای یک سطح مقطع دایره ای شکل می باشد که بر همین مبنا نیز به بن گرد شناخته می شود. طراحی دایره ای شکل سطح مقطع بن گرد مزایای و معایبی را در عملکرد پدید می آورد. از مهمترین مزایای کاربری بن گرد با سطح مقطع دایره ای انعطاف و قابلیت اعمال تنش های برشی و خمشی در هر زاویه ای است. در واقع تسمه های تخت به سبب داشتن زوایای 90 درجه در لبه ها و گوشه ها قابلیت گردش در تمامی زوایا را نداشته و با اعمال تنش های نا مناسب می توانند دچار آسیب شوند. با این وجود عدم وجود زاویه در سطح مقطع بن گرد سبب می شود که قابلیت گردش در هر زاویه ای برای این تسمه ها وجود داشته باشد.

در طراحی های صنعتی اغلب در مواردی که از بن گرد بعنوان تسمه انتقال نیرو استفاده می شود محل نشستن و استقرار این سری از تسمه های صنعتی را نیز به شکل زاویه دار برای داشتن سطح تماس بالاتر و جلوگیری از ایجاد تماس نقطه ای طراحی می کنند.

اصطکاک و سایش در بن گرد

یکی دیگر از مزایای اصلی طراحی بن گرد بدون زاویه محدود شدن میزان سایش و اصطکاک می باشد. در واقع در مورد تسمه های تخت که دارای گوشه و یا لبه هایی با زاویه قائم 90 درجه و یا زوایای تند دیگر هستند وجود این زوایا شرایط را برای سایش نقطه ای بر اثر تمرکز تنش سایشی در نقطه شکست زاویه پدید می آورد. این در حالی است که تاثیر تنش های سایشی بر روی بن گرد که فاقد زوایای تند است بسیار محدود می باشد. علاوه بر این طراحی زاویه دار محل استقرار بن گرد نیز خود بر کاهش تاثیر اصطکاک در سایش سطحی این تسمه های صنعتی تاثیر گذار است. بازرگانی رول پارس آماده ارائه مشاوره انتخاب و خرید انواع تسمه های صنعتی از جمله بن گرد می باشد.

TEL : 09124633354
Email: info [at] rollpars [dot] com

© Copy right 2023 | All ights Reserved | Rollpars Group